Penata Laksana

Editor in Chief

Erwan Baharudin, Kepala Lembaga Penerbitan UEU