Author Details

Khotimah, Siti, Prodi S1 Fisioterapi, STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Jalan Munir No 267, Serangan, Yogyakart